Cursussen (selectie)

Basiscursus Kunst Kijken (4-delige cursus)

Umberto Boccioni, Unieke vormen van continuïteit in de ruimte, 1913, brons, MOMA, New York. Bron: Wikimedia.

Hoewel de meeste basiscursussen kunstgeschiedenis chronologisch zijn opgezet en de kunst volgen vanaf de prehistorie tot het heden, draait deze cursus om het kijken op zich. Door kunstwerken op een systematische manier te analyseren, zien we uiteindelijk steeds meer en kunnen we datgene wat we zien beter onder woorden brengen. We gaan bijvoorbeeld in op kunstzinnige aspecten als compositie, ruimte, lichtval, stofuitdrukking en nog allerlei andere elementen die bepalend zijn voor de aantrekkingskracht van een kunstwerk. Naast het analyseren van kunstwerken, maken we ook kennis met de verschillende materialen en technieken die de Oude Meesters gebruikten en toepasten. Ter afsluiting van de cursus maken we kennis met de ‘verborgen taal’ van een kunstwerk: de meest voorkomende symboliek in de kunst. Deze cursus vormt een mooie basis voor iedere (beginnende) kunstliefhebber en maakt een museumbezoek nog leuker!

Inleiding op de Italiaanse Renaissance (6-delige cursus)

Rafaël, Madonna met Kind (de ‘kleine Cowper Madonna’), ca. 1505, olieverf op paneel, 59,5 x 44 cm, National Gallery of Art, Washington. Bron: Wikimedia.

In deze zesdelige cursus volgen we de grote ontwikkelingen van de Italiaanse kunst tijdens de Renaissance. We beginnen de cursus met een lezing over Giotto en Duccio, de grote vernieuwers van de 14e eeuw. Vervolgens bespreken we aan de hand van voorbeelden de belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen binnen de Italiaanse kunst van de vijftiende eeuw en gaan we verder in op de veranderende status van de kunstenaar. Natuurlijk wordt er ruimte vrijgemaakt voor de grote Renaissance meesters als Leonardo da Vinci (1452-1519), Michelangelo (1475-1564) en Rafaël (1482-1520). In de laatste lezing gaan we nader in op de navolgers van de Renaissancemeesters in de 16e eeuw en de complexiteit van het maniërisme. Een inleiding op een zeer boeiende periode binnen de kunstgeschiedenis.

Inleiding op de 19e-eeuwse kunst: Van Rococo tot Fin de Siècle (8-delige cursus)

Eugène Delacroix, Vrijheid leidt het Volk, 1830, olieverf op doek, 260 x 325 cm, Louvre, Parijs. Bron: Wikimedia.

De 19e eeuw is op kunstzinnig gebied ontzettend interessant. Het was een tijd waarin Europa sterk veranderde en waarin de basis werd gelegd voor onze moderne maatschappij. Het was een dynamische tijd van revoluties, macht, nationalisme, reflectie op het verleden en de eindeloze mogelijkheden van de moderne techniek. In deze achtdelige cursus bespreken we de belangrijkste kunstzinnige ontwikkelingen binnen de 19e-eeuwse kunst en architectuur. We beginnen in de 18e eeuw, vóór de Franse Revolutie en volgen de kunst via Napoleon naar de moderne tijd. Aan bod komen onder andere het neoclassicisme, nationalisme en romantiek, kunst in Victoriaans Groot-Brittannië en de ontwikkelingen binnen de Franse kunst, die leidden tot volledig vernieuwende kunststromingen. We eindigen de cursus met een blik op het Fin de Siècle: de overgang van de 19e eeuw naar de 20e eeuw.

De Wonderlijke Middeleeuwen (8-delige cursus)

Anoniem (Frans), Koning Dagobert I bezoekt de bouwplaats van Saint Denis (‘Les Grandes Chroniques de France’), 15e eeuw, MS 2609 f.60v, Bibliothèque nationale de France, Parijs. Bron: Wikimedia

De 19e-eeuwse visie op de middeleeuwen als een donker, grimmig millennium is de afgelopen eeuw al sterk genuanceerd. Natuurlijk heersten er verschrikkelijke oorlogen en zaaiden hongersnood en epidemieën dood en verderf. Maar ondanks deze ellende, creëerden kunstenaars, ambachtslieden en bouwmeesters kunst en architectuur van een (letterlijk) torenhoog niveau en een immense schoonheid. In deze cursus wordt aan de hand van verschillende thema’s ingegaan op deze fascinerende kunst. We gaan het onder andere hebben over de totstandkoming en het gebruik van een middeleeuws handschrift, over verschillende reisvormen in de middeleeuwen en over de rijke leefwereld van de middeleeuwer. We gaan verder in op de Byzantijnse kunst en Islamitische kunst en de invloed van deze exotische culturen op West-Europa. De laatste lezingen zullen gaan over kathedraalbouw, waarbij zowel het bouwproces als bijzondere kerkschatten centraal staan. De laatste lezing behandelt de grote verandering die de ontwikkeling van de olieverf bewerkstelligde in Noord-Europa.